Portfolio > Intaglio

Octopus Pot Syndrome
Octopus Pot Syndrome
intaglio simultaneous print
8 3/4" x 5 3/4" (image)
2021